Eksperte neko nemēģina “izpušķot”: ja attīstīsiet šīs bērna prasmes, nenožēlosit!

Jau bērnībā bērni sāk sapņot par to, kas viņi vēlas kļūt, kad pieaugs. Daži savu pirmo izvēli nekad vairs nemaina. Citi vēl simt reizes pārdomā. Bet cik lielā mērā šādiem agrīnajiem sapņiem ir nozīme vēlākos posmos, kad jāsāk likt pirmos pamatus savai karjerai?


Starptautiskā izglītības tīkla “MiniBoss” bērnu biznesa skolu Lietuvā un Latvijā dibinātāja Diana Blažaitiene uzskata, ka ļoti agrā bērnībā reti iespējams paredzēt, ko bērns vēlēsies darīt pēc desmit gadiem. Tomēr ir jānovēro viņa tiekšanās uz noteiktām jomām un jāattīsta pēc iespējas universālākas prasmes.

Līderības un uzņēmīguma prasmes mācību programmās joprojām nav novērtētas un tiek atstātas novārtā. Bērni var iemācīties kļūt par līderi. Pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies bērnu domāšana: "Bērni sāk vēlēties būt ne tikai par noteiktas specialitātes pārstāvjiem, piemēram, ārstiem, skolotājiem vai dejotājiem, bet arī par līderiem, uzņēmējiem, radītājiem,” apgalvo D. Blažaitiene. Viņa uzskata, ka to ietekmē gan darba vietu robotizācija, gan piemēri ģimenē. Tomēr gan agrīnā bērnībā, gan skolas mācību izglītošanas programmās jomām, kurās tiek attīstītas uzņēmīguma un līderības prasmes, velta maz uzmanības. Tāpēc uzņēmīgumu un līderību cilvēki parasti saprot kā iedzimtas īpašības, nevis spējas, ko var attīstīt. “Bērnam ir grūti kļūt par līderi vai vēlēties kļūt par uzņēmēju, jo viņš nezina, ko šie cilvēki dara un kā par tādu kļūt. Bet ja mēs varam izskaidrot to, ko dara ārsts, mēs varam arī izskaidrot, ko dara uzņēmējs. Lietuvā ir jūtams izplatītais stereotips, ka uzņēmējs nav pārāk labs cilvēks – viņš vēlas tikai krāpt un nopelnīt. Tas attur bērnu no vēlmes par tādu kļūt.” Līderības prasmes ir universālas. Pēc izglītības ekspertes domām uzņēmīguma prasmes ir universālas, un tās tiek bieži uztvertas pārāk šauri un pārāk tieši.


“Lietuvā biznesa un ekonomikas pamatus ir ierasts apgūt tikai augstskolā un vairāk kā teoriju. Tomēr šīs biznesa zināšanas bērnam jānodod jau no agras bērnības un jāpraktizē, kamēr viņš aug, nevis 20 gadu vecumā. Ne vidusskola, ne augstskola neiemāca bērnam izmantot zināšanas praksē, un tas ir tieši tas, kas nepieciešams, lai iekļūtu darba tirgū,” apgalvo bērnu biznesa skolu “MiniBoss” vadītāja. Skolās uzņēmīgums tiek vairāk uztverts kā ekonomikas zinātnes daļa, kurai netiek pievērsta uzmanība. Tomēr, ieskatoties dziļāk, var redzēt, ka šādas prasmes ir noderīgas jebkurā situācijā un attīsta daudz universālākas prasmes: spēju radoši domāt par to, kā idejas realizēt finansiāli – skaitīt, risināt problēmas, loģiski domāt, mācīties strādāt komandā, līderību.

“Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai kļūtu par tenisa čempionu, bērns jau no mazotnes (6 gadu vecuma) trenējas vairākas reizes dienā. Viņš velta savu laiku, enerģiju, vecāki finansē viņa treniņus, lai viņš varētu sasniegt savu mērķi. Biznesā ir svarīgi tie paši principi: mācīties jau no mazotnes, attīstīt ieradumu būt stipram, radošam, atbildīgam,” saka D. Blažaitiene. Uzņēmīguma pamati jāveido ģimenē. Uzņēmīgumu, tāpat kā lielāko daļu lietu, bērni vispirms uzņem caur vecākiem. Ja vecāki šīm tēmām vispār nepievērš uzmanību, viņu uztvere par to būs pavirša. Tomēr vecāki finanšu pratību var attīstīt ar ļoti vienkāršām lietām, piemēram, kabatas naudu. "Pirms sākt dot kabatas naudu, vecākiem vajadzētu paskaidrot, ko ar to var darīt. Ja tiek dota lielāka summa nekā vajadzīga nepieciešamajiem izdevumiem, tādiem kā pārtikai, pārējo naudu bērns pats izlemj, kā iztērēs. Var pastāstīt, ka šo atlikumu var ielikt krājkasītē un pēc dažiem mēnešiem nopirkt kaut ko lielāku vai pat iepazīstināt ar iespēju ieguldīt. Tādā veidā bērns ļoti dabiski iemācīsies pārvaldīt savas finanses,” iesaka D. Blažaitiene. Bērnam var piedāvāt pašam nopelnīt papildu naudu, ne tikai atvērt maku un apmierināt visas bērnu kaprīzes. Tādējādi bērns sapratīs lietu vērtību un apsvērs, vai tiešām ir vērts nopelnīto naudu tērēt. Pirmos uzņēmīguma soļus var iedvesmot arī dodot bērnam iespēju pārdot savas vecās rotaļlietas vai citus priekšmetus. Tomēr eksperte atgādina, ka visas darbības jāveic apzināti un vecāku uzraudzībā.

Ken Robinson. Changing Education Paradigms

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Online store MINIBOSS